Remuntes

Estudiem i presentem projecte per a construir sobre finca ja existent una planta, o més, quan hi ha edificabilitat romanent emparada per normativa legal. D’aquesta manera oferim obra nova sense necessitat de sacrificar sòl que pot destinar-se a altres usos, com a espais verds i equipaments.

El propietari del dret de vol (dret a construir sobre l’edifici), normalment una comunitat de veïns, ens el ven a canvi d’un preu que pot incloure, segons el cas, una contraprestació econòmica, la realització d’obres de rehabilitació i millora en la finca, la construcció d’una coberta verda entre altres opcions.

Els nostres experts realitzen l’estudi de la viabilitat econòmica i tècnica de cada projecte, respectant sempre la normativa aplicable.

Abans

Després

Avantatges:

Millores en els elements comuns de la finca sense esforç econòmic per als propietaris actuals gràcies a la contraprestació per la transmissió del dret de vol:

  • Rehabilitació façanes
  • Instal·lació d’ascensor, si tècnicament és possible
  • Reforma, sanejament i pintura del vestíbul, escala i altres espais comuns
  • Renovació i actualització d’instal·lacions i subministraments
  • Terrassa comunitària a la teulada d’ús i gaudi de tots els veïns
  • Cobertes verdes, ciutats sostenibles
  • Increment d’ingressos per a la comunitat gràcies a les quotes dels nous veïns i, depenent del cas, com a cobrament de part del preu per la venda del dret de vol

Accedeix a aquest enllaç per a saber-ne més sobre remuntes.