Projectes previs i finalitzats

Església, 29 – L’Hospitalet

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
31 Març_
0
Data retorn inversió
0
Inversió mínima
0
%
Rendibilitat Anual

Francia, 42 – Barcelona

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de retorn
0
Inversió mínima
0
%
Rendibilitat Anual

Casanova, 212 – Barcelona

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de retorn
0
Inversió mínima
0
%
Rendibilitat

Sardenya – BARCELONA

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de gestió
0
Benefici total
0
%
Rendibilitat bruta total

Còrsega – BARCELONA

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de gestió
0
Benefici total
0
%
Rendibilitat bruta total

Espronceda – BARCELONA

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de gestió
0
Benefici total
0
%
Rendibilitat bruta total

Ramon Turró – BARCELONA

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de gestió
0
Benefici total
0
%
Rendibilitat bruta total

Argentona – BARCELONA

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de gestió
0
Benefici total
0
%
Rendibilitat bruta total

Calàbria – BARCELONA

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de gestió
0
Benefici total
0
%
Rendibilitat bruta total

Villarroel – BARCELONA

Dades financeres bàsiques

Finalitzat

0
Inversió total
0
mesos
Temps de gestió
0
Benefici total
0
%
Rendibilitat bruta total

Projectes desenvolupats, en el període 2012-2014, per l’arquitecte Josemanuel Turrens, soci fundador d’in-best-ers i el nostre expert en la valoració, desenvolupament i seguiment dels projectes d’inversió immobiliària.