Procés de selecció

L’equip d’anàlisi i gestió in-best-ers treballa per a tu, realitzant les tasques pròpies del millor inversor, amb alt rigor i fiabilitat en el desenvolupament d’inversions.

excavators-construction-site-build-162515

1. Captació de projectes

L’equip in-best-ers disposa d’una àmplia xarxa comercial de col·laboradors en la captació d’oportunitats de negoci en el mercat immobiliari que s’ajustin a l’ideari in-best-ers de senzillesa, curt termini i baix risc. Alhora, in-best-ers es compromet a estudiar i valorar les oportunitats de negoci que ens puguis presentar. Només vam estudiar operacions amb immobles situats en zones que garanteixin una fàcil comercialització posterior.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Anàlisi de projectes

L’equip d’anàlisi realitza un estudi exhaustiu de l’oportunitat de negoci i confecciona un pla de viabilitat que recull totes les partides i que contempla totes les variables quantitatives i qualitatives del projecte. El projecte serà seleccionat si recull el compliment de les expectatives de termini, baix risc, transparència i rendibilitat desitjats, per així complir, confortablement, amb els compromisos adquirits amb els inversors.

baby-handle-tiny-father-51966

3. Marges de seguretat

L’immoble seleccionat aporta, en si mateix, una doble garantia per assegurar la viabilitat de l’operació al ser un bé tangible lliure de càrregues que li dóna suport i en estar ubicat en zona de fàcil venda. En aquest sentit el preu final, inclòs en el pla de viabilitat, se situa per sota del que marcaria el mercat per facilitar la transmissió. D’altra banda, el marge total previst és prou ampli com per oferir un matalàs de seguretat confortable als inversors.