Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FIRST SEVEN INBESTERS SL informa que és titular del lloc web www.inbesters.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FIRST SEVEN INBESTERS SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és FIRST SEVEN INBESTERS SL, amb CIF B66794736 i domicili social a MONTSERRAT ROIG NUM.2 P.BJ PTA.3 08850, GAVA (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 45418, foli 123, fulla B487107 i inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: contacto@inbesters.com.
USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de FIRST SEVEN INBESTERS SL atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FIRST SEVEN INBESTERS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de FIRST SEVEN INBESTERS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per FIRST SEVEN INBESTERS SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FIRST SEVEN INBESTERS SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
FIRST SEVEN INBESTERS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
FIRST SEVEN INBESTERS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FIRST SEVEN INBESTERS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
MODIFICACIONS
FIRST SEVEN INBESTERS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET
Certs continguts de la website de FIRST SEVEN INBESTERS SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per FIRST SEVEN INBESTERS SL.
PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FIRST SEVEN INBESTERS SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per FIRST SEVEN INBESTERS SL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FIRST SEVEN INBESTERS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, FIRST SEVEN INBESTERS SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: MONTSERRAT ROIG NUM.2 P.BJ PTA.3 08850, GAVA (BARCELONA).
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a FIRST SEVEN INBESTERS SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que FIRST SEVEN INBESTERS SL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
FIRST SEVEN INBESTERS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FIRST SEVEN INBESTERS SL. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FIRST SEVEN INBESTERS SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FIRST SEVEN INBESTERS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FIRST SEVEN INBESTERS SL.
ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
FIRST SEVEN INBESTERS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FIRST SEVEN INBESTERS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.