Per què invertir?

OPCIONS D’INVERSIÓ TRADICIONALS

Sector financer:

productes complexos amb

rendibilitat i terminis incerts

Sistema bancari:

no sempre et garanteix

rendibilitat en els teus estalvis

Fons d’inversió:

rendibilitat mitjana del 3 %,

i fins i tot negativa

Deute públic:

està oferint

rendibilitats negatives

Borsa:

pot implicar un risc més

gran per als teus estalvis